Hlavní obsah

must [mʌst unstressed məst or məs]

Sloveso

  1. muset, být nezbytnýNeexistuje v budoucím a minulém čase! Tvoří se pomocí opisu to have to.We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?
  2. must not nesmětYou mustn't tell anyone.Nikomu to nesmíš říkat.
  3. určitě, musí je to skoro jistéShe must have some problems.Určitě má nějaké problémy.It must have been expensive.To muselo být drahé.
  4. must have jedna věc se musela nutně odehrát před druhoumusel(a), museli, muselo se určitě státI must be going now.Teď už musím jít.I must have a drink.Musím si dát drink.You must see that film.Ten film musíš vidět.Why must you do everything so slow.Proč musíš dělat všechno tak pomalu.You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

Podstatné jméno

  • a must nutnost, nezbytnostRubber gloves are a must in these conditions.Gumové rukavice jsou v takových podmínkách nezbytností.

Vyskytuje se v

must: must notnesmět

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

gain: The clock must be gaining (time).Ty hodiny se určitě předbíhají.

make: We must make London by nightfall.Musíme dorazit do Londýna do soumraku.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

oneself: One must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.

the: We must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...

běžet: I must be off.Musím už běžet.

čůrat: I must go pee.Musím jít čůrat.

dát: I must have my shirts washed.Musím si dát vyprat košile.

dívat se: I must consult the dictionary frequently.Musím se často dívat do slovníku.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

domů: I must go home.Musím jít domů.

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

kecat: You must be kidding!, You don't say!No nekecej!

legrace: He must be joking!To si snad dělá legraci!

letět: I must fly/run.přen. Musím letět.

muset: I must/had to/will have to do homework.Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.

nesmět: You mustn't tell him.Nesmíš mu to říct.

nutno: It should be noted that..., It must be said that...Nutno podotknout, že...

ohradit: The lawn must be fenced off.Trávník musí být ohrazen plotem.

omyl: It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.To musí být omyl.

pilně: You must study hard.Musíš pilně studovat.

plést: You must be confusing me with someone.S někým si mě musíte plést.

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

přeslechnout se: You must have misheard.Musel jste se přeslechnout.

připustit: I must admit that ...Musím připustit, že ...

přiznat: I must confess that ...Musím přiznat, že ...

schválit: It must be approved by the chairman.Musí to být schváleno předsedou.

splést se: You must have been mistaken.To jste se musel splést.

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

uchýlit se: We mustn't resort to violence.Nesmíme se uchýlit k násilí.

určitě: That must be him.To je určitě on.

zmýlit se: I must have been mistaken/wrong.Musel jsem se zmýlit.

ustlat si: As you make your bed, so you must lie in it.Jak si usteleš, tak si také lehneš.

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní