Hlavní obsah

dlužno

Příslovce

  • Dlužno říci, že...It must be said, that...

Vyskytuje se v

dlužný: dlužná částkasum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sum

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

arrears: celková dlužná částkasum in arrears

balance: dlužný zůstatekekon. balance of debt

bill: dlužní úpisekon., práv. bill of debt

note: dlužní úpisekon. note of hand

overdue: (dlouho) dlužná platba(long) overdue payment

rent: dlužné nájemnérent arrears, back rent

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...