Hlavní obsah

dlužno

Příslovce

  • Dlužno říci, že...It must be said, that...

Vyskytuje se v

dlužný: dlužná částkasum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sum

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

úpis: ekon. dlužní úpisIOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory note

arrears: rent arrearsdlužné nájemné

arrears: sum in arrearscelková dlužná částka

balance: ekon. balance of debtdlužný zůstatek

bill: ekon., práv. bill of debtdlužní úpis

note: ekon. note of handdlužní úpis

note: ekon. debit notevrubopis, oznámení o dlužné částce odběrateli nezaplaceného zboží ap.

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba, platba v prodlení

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné