Hlavní obsah

dlužný

Přídavné jméno

  1. být dlužen (dlužit) komu co owe sb sth, sth to sb
  2. (nezaplacený) owed, owing(splatný) due(po splatnosti) overdue, outstandingdlužná částkasum owed, (splatná) amount due, (ještě nezaplacená) outstanding amount/sum

Vyskytuje se v

nájemné: rent arrears, back rentdlužné nájemné

úpis: IOU, note of hand, směnka vlastní AmE promissory noteekon. dlužní úpis

arrears: sum in arrearscelková dlužná částka

balance: ekon. balance of debtdlužný zůstatek

bill: ekon., práv. bill of debtdlužní úpis

note: ekon. note of handdlužní úpis

overdue: (long) overdue payment(dlouho) dlužná platba

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné

dlužný: sum owed, splatná amount due, ještě nezaplacená outstanding amount/sumdlužná částka