Hlavní obsah

hardly [ˈhɑːdlɪ]

Vyskytuje se v

hard: sb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovatbe hard on

hard-core: tvrdé jádro příznivců ap.hard-core members

hard luck: čí hovor. problémsb's hard luck

hard up: nemít dost, mít málo koho/čehobe hard up for sb/sth

nail: tvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.(as) hard as nails

rock: mezi dvěma ohni, mezi mlýnskými kameny každá z alternativ je nepříjemnábetween a rock and a hard place

cheese: pech, smůlaslang. hard cheese

cider: slabé jablečné vínoAmE hard cider

disk drive: pevný diskhard disk drive

extra: Snažil jsem se jako nikdy.I tried extra hard.

fact: konkrétní faktahard facts

fern: kapradina laločnatáhard shield fern

glass: tvrzené sklotech. hard glass

going: obtížný postup/průběh, přen. fuška, makačka co jde těžkohard/heavy/tough going

hardly: téměř nikdy, sotva kdyhardly ever

hard-pressed: jen stěží dokázat co, mít co dělat, aby, mít problémy udělat cobe hard-pressed to do sth

hearing: nedoslýchavý, s poruchou sluchuhearing-impaired, hard of hearing

look: pečlivě zhodnotittake a long hard look

palate: tvrdé/měkké patroanat. hard/soft palate

pressed: jen stěží zvládnout/dokázat/stihnout cobe hard pressed to do sth

roe: jikry/mlíčíhard/soft roe

shoulder: zpevněná/nezpevněná krajnicehard/soft shoulder

understand: těžko pochopitelnýhard to understand

wooded: s měkkým/tvrdým dřevem strom ap.soft/hard-wooded

worker: pracant, dříčhard worker

down: To jen díky tvrdé práci.That is down to hard work.

each: Sotva se známe.We hardly know each other.

find: těžko k nalezeníhard to find

just: Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.He works just as hard as Peter.

try: Více se snaž!Try harder!

bída: jen s bídou sotva ap.only very hardly, těsně ap. only just

disk: pevný diskhard disk, hard drive

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dřevo: tvrdé/měkké dřevohard/soft wood

jikra: jikry(hard) roe(s), vytřené spawn

nouze: mít nouzi o colack sth, be hard up for sth, want for sth, be short of sth

odstavný: dopr. odstavný pruhemergency lane, breakdown lane, BrE též hard shoulder

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

přilba: ochranná přilbana motorku ap. crash helmet, na stavbě ap. safety helmet, hard hat

přistání: tvrdé/měkké přistáníhard/soft landing

skoro: skoro nebarely, hardly

tvrdý: tvrdé dřevohard wood

uhlí: černé uhlíhard coal, živičné soft coal

úmor: dřít (až) do úmorutoil hard, work one's fingers to the bone

usilovně: usilovně pracovat/přemýšletwork/think hard

uvařený: uvařený na tvrdo/měkkohard/soft boiled

uvařit: uvařit na tvrdo/měkko co vejcehard-boil/soft-boil sth

vejce: vejce naměkko/natvrdo/ztracenásoft-boiled/hard-boiled/poached eggs

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

zlý: zlé časybad/hard times

ztuha: jít ztuha činnost ap.be hard/tough going

dostání: Je to těžko k dostání.It's hard to get.

náročný: Měl jsem náročný den.I had a hard day.

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

pořádně: pořádně zabratsilou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hard

práce: lehká/těžká prácelight/hard work

pracovat: Tvrdě jsem na to pracoval.I worked hard to get it.

představit si: Je těžké si to představit.It is hard to imagine.

přístupný: těžko přístupnýhard to access

řešitelný: těžko/snadno řešitelnýhard/easy to solve

říct: Těžko říct.It's hard to say.

snažit se: Více se snaž.Try harder!

šetřit se: Šetři se (trošku).Go easy on yourself., AmE Don't push yourself (too hard)., mírni své tempo Pace yourself.

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

těžce: těžce pracovatwork hard

těžký: těžká prácehard work

tvrdě: tvrdě pracovat/trénovatwork/train hard

bargain: tvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.drive a hard bargain

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

udeřit: Udeřil ji tvrdě do obličeje.He hit her hard in the face.

udržet se: Sotva se udržím na nohou.I can hardly stand.

uhádnout, uhodnout: Není těžké to uhádnout.It is not hard to guess.

vajíčko: vajíčko na tvrdo/měkkohard/soft-boiled egg

vařený: vejce vařená natvrdohard-boiled eggs

viditelný: jasně/sotva viditelnýclearly/hardly visible

vléct: Sotva nohy vleču.I can hardly walk.

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces