Hlavní obsah

pokus

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (snaha) o co attempt, tryhovor. go at sthzdařilý pokussuccessful attemptStojí to za pokus.It's worth a try.učinit pokus o comake an attempt to do sthpráv. pokus o vražduattempted murderpokus o sebevražduattempted suicide, suicide attempt
  2. (experiment) experiment(vyzkoušení v praxi) trial(otestování) testchemický pokuschemical experimentpokusy na zvířatechexperiments on animals
  3. (začátečnická práce) attemptform. essay at sthhovor. crack at sth

Vyskytuje se v

převrat: coup attemptpokus o převrat

smíření: conciliationsnaha/pokus o smíření stran ve sporu

útěk: attempt to/attempted escapepokus o útěk

znásilnění: attempted rapepráv. pokus o znásilnění

podařený: successful attemptpodařený pokus

pokusit se: I will try (to do it).Pokusím se (to udělat).

vědecký: scientific experimentsvědecké pokusy

vytrvalý: persistent attemptsvytrvalé pokusy

záchrana: rescue attemptpokus o záchranu

zbytečný: vain attemptszbytečné pokusy

zopakovat: The scientists were unable to repeat the experiment.Vědci nedokázali pokus zopakovat.

živý: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

attempt: make an attempt to do sthpokusit se o co

attempted: práv. attempted murder/rapepokus o vraždu/znásilnění

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci

burglary: práv. attempted burglarypokus o vloupání

error: method of trial and errormetoda pokusu a omylu

escape: escape attemptpokus o útěk

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

live: tests on live animalspokusy na živých zvířatech

match: put a match to sth(pokusit se) zapálit co, přen. zcela zničit, zmařit co

plot: coup plotpokus o převrat

publicity: publicity stuntpokus o zviditelnění se/upoutání pozornosti, propagační akce

respectable: respectable tryucházející pokus

shot: hovor. have a shot at sthzkusit co, pokusit se o co

suicide: attempted suicidepokus o sebevraždu

unsuccessful: unsuccessful attemptneúspěšný pokus

numerous: Despite numerous attempts...I přes mnohé pokusy...

successful: the most successful attemptnejúspěšnější pokus

pokus: make an attempt to do sthučinit pokus o co