Hlavní obsah

pozor

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (soustředěnost) attentiondávat pozor při výuce ap.pay attention
  2. (ostražitost) attention(péče) care, heedDávej na sebe pozor.Take care of yourself.Dávej pozor! buď opatrnýBe careful!Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.dát si pozor na koho/co možné nebezpečíbeware, be wary of sb/sthPozor! upozornění na nebezpečíWatch out!, Look out!, Caution!Pozor schod.Mind the step., Watch your step.
  3. (tělocvičný postoj) attentionstát v pozorustand to/at attentionvoj. Pozor!Attention!

Vyskytuje se v

dát: take care, watch out for sth, beware of sb/sthdát si pozor

dávat: věnovat pozornost pay attention to sth, mít se na pozoru watch out, look out for sth, beware of sth, mít na zřeteli mind sth, hlídat ap. be on the lookout for sthdávat pozor na co

schod: Watch/BrE též Mind your step!Pozor schod!

vjezd: Keep clearPozor vjezd

kluzký: Beware of slippery road.Dávejte pozor na kluzkou vozovku.

jazyk: watch one's mouth, bridle one's tonguedávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.

mít se: beware of sb/sth, be alert/on one's guard against sb/sthmít se na pozoru před kým/čím

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

ready: Ready, steady, go!Připravit se, pozor, teď! startovací formule

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

wary: be wary of/about sb/sthdávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čím

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

language: Watch your language!Pozor na jazyk! nemluv sprostě

mind: Mind the step.Pozor schod.

paint: watch out, fresh paintpozor čerstvě natřeno

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.

steady: Ready, steady, go!Připravit, pozor, teď!

pozor: pay attentiondávat pozor při výuce ap.