Hlavní obsah

mít se

Nedokonavé sloveso

  1. (dobře ap.) beJak se máš/máte?How are you?Mám se dobře.I'm fine.Měj(te) se (hezky).Have a nice day.Měli jsme se báječně.We had a great time.Ty se (ale) máš!Lucky you!
  2. (chystat se) be about to do sth, be on the point of doing sth

Vyskytuje se v

vážit si: c!nemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for grantednevážit si koho/čeho

dobře: Have a nice day.Měj(te) se dobře.

docela: I am quite well.Mám se docela dobře.

hezky: Have a nice day.Mějte se hezky.

prima: I'm fine.Mám se prima.

rád: They love each other.Mají se rádi. muž a žena

slitování: show/have no mercy on sbnemít (s nikým) žádné slitování

společný: I have nothing to do with it.Nemám s tím nic společného.

zač: I have nothing to be ashamed of.Nemám se zač stydět.

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

fine: be finemít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

show: have something to show for itmít nějaký viditelný výsledek úsilí ap., mít se čím pochlubit prací ap.

tip: BrE sb is tipped to do, for sthmá se za to/předpokládá se, že kdo udělá co

wary: be wary of/about sb/sthdávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čím

well-off: be well offbýt na tom dobře, mít se dobře

wonderful: have a wonderful timebáječně se bavit, mít se báječně

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

deem: It is deemed necessary.Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.

great: have a great timemít se báječně, skvěle se bavit

nice: Have a nice day.Přeji pěkný den., Mějte se (hezky).

ought: He ought to have returned yesterday.Měl se vrátit včera.

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

think: It is thought that ...Má se za to, že ...

well: I'm well.Jsem v pořádku., Je mi dobře., Mám se dobře.

mít se: I'm fine.Mám se dobře.