Hlavní obsah

warm [wɔːm]

Přídavné jméno

  1. teplý voda, počasí ap.It will be warm today.Dnes bude teplo.It is getting warmer.Otepluje se., přen. Přihořívá. při hádáníwrap up warmnabalit se teple se obléct
  2. mající pocit tepla o člověkuI'm warm.Je mi (příjemně) teplo.get warmohřát se, zahřát se
  3. přen.vřelý, vroucí přijetí ap., laskavý

Podstatné jméno

  • the warm teplo teplé místo

Vyskytuje se v

warm: the warmteplo teplé místo

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

warming: global warmingglobální oteplování

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

oteplování: global warmingglobální oteplování

podlahový: (under)floor heating, řidč. floor warmingpodlahové vytápění

přípravný: warm-up matchsport. přípravný zápas

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

odlétat: migrate south/to warmer climesodlétat na jih/do teplých krajin ptáci

oteplit se: It got warmer.Oteplilo se.

proud: warm currentteplý proud v moři, vzduchu ap.

přihořívat: You're getting warmer.Přihořívá. při hádání

teple: put on/wear warm clothesteple se obléci/oblékat

teplo: It's warm outside.Venku je teplo.

uvítat: They gave him a warm welcome.Vřele ho uvítali.

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa