Hlavní obsah

warm [wɔːm]

Přídavné jméno

  1. teplý voda, počasí ap.It will be warm today.Dnes bude teplo.It is getting warmer.Otepluje se., přen. Přihořívá. při hádáníwrap up warmnabalit se teple se obléct
  2. mající pocit tepla o člověkuI'm warm.Je mi (příjemně) teplo.get warmohřát se, zahřát se
  3. přen.vřelý, vroucí přijetí ap., laskavý

Podstatné jméno

  • the warm teplo teplé místo

Vyskytuje se v

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

warm-down: warm-down (jog)vyklusání po závodě ap.

warming: global warmingglobální oteplování

warming: warming panohřívací pánev

warming: warming cupboardohřívač přihrádka sporáku

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

warm-up: hud. vocal warm-uprozezpívání (se)

warm-up: warm-up bandpředkapela na koncertu ap.

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

oteplování: globální oteplováníglobal warming

přípravný: sport. přípravný zápaswarm-up match

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

odlétat: odlétat na jih/do teplých krajin ptácimigrate south/to warmer climes

oteplit se: Oteplilo se.It got warmer.

proud: teplý proud v moři, vzduchu ap.warm current

přihořívat: Přihořívá. při hádáníYou're getting warmer.

teple: teple se obléci/oblékatput on/wear warm clothes

teplo: Venku je teplo.It's warm outside.

teplo: Je mi teplo.horko I'm hot., příjemně I'm warm.

uvítat: Vřele ho uvítali.They gave him a warm welcome.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog