Hlavní obsah

warmly [ˈwɔːmlɪ]

Vyskytuje se v

warm: the warmteplo teplé místo

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

warm: wrap up warmnabalit se teple se obléct

warm: get warmohřát se, zahřát se

warm-down: warm-down (jog)vyklusání po závodě ap.

warming: global warmingglobální oteplování

warming: warming panohřívací pánev

warming: warming cupboardohřívač přihrádka sporáku

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

warm-up: hud. vocal warm-uprozezpívání (se)

warm-up: warm-up bandpředkapela na koncertu ap.

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

warm: It will be warm today.Dnes bude teplo.

warm: It is getting warmer.Otepluje se., přen. Přihořívá. při hádání

warm: I'm warm.Je mi (příjemně) teplo.

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

navléct: navléct se teplewrap up (warmly)

oteplování: globální oteplováníglobal warming

přípravný: sport. přípravný zápaswarm-up match

teplý: geogr. teplý mořský proudwarm sea current

odlétat: odlétat na jih/do teplých krajin ptácimigrate south/to warmer climes

oteplit se: Oteplilo se.It got warmer.

proud: teplý proud v moři, vzduchu ap.warm current

přihořívat: Přihořívá. při hádáníYou're getting warmer.

teple: teple se obléci/oblékatput on/wear warm clothes

teplo: Venku je teplo.It's warm outside.

teplo: Je mi teplo.horko I'm hot., příjemně I'm warm.

uvítat: Vřele ho uvítali.They gave him a warm welcome.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog