Hlavní obsah

warming [wɔːmɪŋ]

Přídavné jméno

  • ohřívacíwarming panohřívací pánevwarming cupboardohřívač přihrádka sporáku

Vyskytuje se v

warm: the warmteplo teplé místo

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

warming: global warmingglobální oteplování

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

oteplování: global warmingglobální oteplování

podlahový: (under)floor heating, řidč. floor warmingpodlahové vytápění

přípravný: warm-up matchsport. přípravný zápas

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

odlétat: migrate south/to warmer climesodlétat na jih/do teplých krajin ptáci

oteplit se: It got warmer.Oteplilo se.

proud: warm currentteplý proud v moři, vzduchu ap.

přihořívat: You're getting warmer.Přihořívá. při hádání

teple: put on/wear warm clothesteple se obléci/oblékat

teplo: It's warm outside.Venku je teplo.

uvítat: They gave him a warm welcome.Vřele ho uvítali.

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa