Hlavní obsah

cool [kuːl]

Podstatné jméno

Fráze

  1. hovor.cool it uklidni se
  2. keep one's cool zachovat si chladnou hlavulose one's coolztratit hlavu

Vyskytuje se v

blower: tech. blower coolingchlazení ventilátorem

wine: wine coolerchladič na víno

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

feel: the cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

chladicí: chladicí věžcooling tower

chlazení: chlazení vzduchemair-cooling

reaktor: vodou chlazený reaktorwater-cooled reactor

rozmyšlení: práv. lhůta na rozmyšlení u smlouvy ap.cooling-off period

bomba: To je bomba! parádaThat's great/cool!, Wow!

paráda: To je paráda! superThat's great/awesome/cool!, It's a dream!

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

zachovat: zachovat si chladnou hlavukeep a cool head