Hlavní obsah

cool [kuːl]

Podstatné jméno

Fráze

  1. hovor.cool it uklidni se
  2. keep one's cool zachovat si chladnou hlavulose one's coolztratit hlavu

Vyskytuje se v

cool: cool (down)sth (o)chladit, zchladit co, vychladnout

blower: tech. blower coolingchlazení ventilátorem

wine: wine coolerchladič na víno

blow: He blew on his tea to cool it.Fouknul do čaje, aby ho zchladil.

feel: the cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla

čekat: keep sb waiting., hovor. have sb cooling his heelsnechat koho čekat

chladicí: cooling towerchladicí věž

chlazení: air-coolingchlazení vzduchem

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

reaktor: water-cooled reactorvodou chlazený reaktor

rozmyšlení: cooling-off periodpráv. lhůta na rozmyšlení u smlouvy ap.

bomba: That's cool!, Whacko!To je bomba! paráda

paráda: That's great/slang. awesome/hovor. cool!, It's a dream!To je paráda! super

hlava: lose one's head/coolztratit hlavu

zachovat: keep a cool headzachovat si chladnou hlavu