Hlavní obsah

another [əˈnʌðə]

Zájmeno

  1. další, ještě jeden kdo/coWe're going to have another baby.Budeme mít další dítě.
  2. další, druhý
  3. jiný kdo/co odlišný od původníhoShe went to another therapist.Šla k jinému terapeutovi.He is another Maradona.Je to druhý Maradona.
  4. one another vzájemně, navzájem, si, seThey help one another.Pomáhají si (navzájem).

Zájmeno

  1. one sth after another jeden co za druhýmone difficulty after anotherjedna překážka za druhou

Vyskytuje se v

another: vzájemně, navzájem, si, seone another

one: jeden po druhém rychle po soběone after another

story: Ale to už sem nepatří.But that's another story.

thing: nějak se to seběhloone thing led to another

time: jindyanother time

can: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

channel: Přepni to na jiný program.Switch to another channel.

get: Běž a přines mi další sklenici.Go and get me another glass.

go: Zkus to znovu.Have another go.

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

skládačka: i přen. další díl (do) skládačkyanother piece of the puzzle

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

ještě: Ještě (jeden)!(One) more!, další Another one!

nechat: Nechal ji kvůli jiné dívce.He left her for another girl.

přinést: Přines mi další sklenici.Get me another glass.

vystřídat: Další skupina je přišla vystřídat.Another group came to relieve them.

after: jedno po druhém, jedno za druhým, postupněone after the other, one after another