Hlavní obsah

ještě

Příslovce

  1. (stále) still(v záporu a otázkách) yet(tak pozdě) as late asJeště tu knihu má.She still has the book.Ještě nepřišel.He hasn't come yet.
  2. (více) more(ve stupňování) even(znovu) (once) againCo ještě?What else?Ještě (jeden)!(One) more!, (další) Another one!Vezmi si ještě.Have some more.Tyto jsou ještě lepší.These are even better.nebo ještě lépe...or better still...

Částice

  1. (hned tento) this very(hned) rightJeště ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.
  2. hovor.(v přacích větách) onlys minulým časemještě žejust as well that, it's a good thing that

Vyskytuje se v

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

jednou: ještě jednouonce again/more

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

větší: ještě většíeven bigger

vývin: být (ještě) ve vývinu organismus ap.be still developing

zatím: zatím (ještě) nenot yet

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

konec: Ještě není konec.It isn't over yet.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

něco: ještě něco?anything else?

otevřít: Máte ještě otevřeno?Are you still open?

skončit: Ještě to neskončilo.It is not over yet.

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

utáhnout: To ještě (finančně) utáhnu.My pocket can afford it.

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

záběh: Vůz je ještě v záběhu.The car is still being run in.

zamýšlet se: Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.I haven't thought about it yet.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

plenka: přen. (ještě) v plenkách vývoj ap.(still) in its infancy

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

again: once againještě jednou, znovu

again: as much/many again(ještě) jednou tolik

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

all: all the moreještě více, o to více

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky

come: for some time to comeještě nějakou dobu

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

much: as much againještě jednou tolik

much: half as much again(ještě) o polovinu víc

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

unborn: unborn baby(ještě) nenarozené děťátko

while: while you still candokud (ještě) můžeš

again: Come again?Ještě jednou., Prosím? nerozuměl jsem ap.

be: I am still here.Ještě jsem tady.

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

have: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

help: Can I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?

light: It's still light.Je ještě světlo.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! Jeden lístek ještě zbyl.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?

more: once moreještě jednou, znovu, opět

more: twice moreještě dvakrát

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

some: Would you like some more?Chcete ještě?

still: Are you still here?Ty jsi ještě tady?

unfinished: We've got some unfinished business.Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.

way: It's still a long way to go.Je to ještě daleko.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatnot: He drank rum, wine, vodka and whatnot.Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.

yet: They haven't come yet.Ještě nepřišli.

yet: He has yet to win.Na vítězství stále ještě čeká.