Hlavní obsah

ještě

Příslovce

  1. (stále) still(v záporu a otázkách) yet(tak pozdě) as late asJeště tu knihu má.She still has the book.Ještě nepřišel.He hasn't come yet.
  2. (více) more(ve stupňování) even(znovu) (once) againCo ještě?What else?Ještě (jeden)!(One) more!, (další) Another one!Vezmi si ještě.Have some more.Tyto jsou ještě lepší.These are even better.nebo ještě lépe...or better still...

Částice

  1. (hned tento) this very(hned) rightJeště ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.
  2. hovor.(v přacích větách) onlys minulým časemještě žejust as well that, it's a good thing that

Vyskytuje se v

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

jednou: ještě jednouonce again/more

ještě: ještě žejust as well that, it's a good thing that

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

větší: ještě většíeven bigger

vývin: být (ještě) ve vývinu organismus ap.be still developing

zatím: zatím (ještě) nenot yet

brzy: Ještě je brzy.It's too early.

budit: Ještě ho nebuď.Don't wake him yet.

dojít: Zboží ještě nedošlo.The goods have not arrived yet.

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

konec: Ještě není konec.It isn't over yet.

malý: Náš dům je ještě menší než váš.Our house is even smaller than yours.

něco: ještě něco?anything else?

otevřít: Máte ještě otevřeno?Are you still open?

skončit: Ještě to neskončilo.It is not over yet.

sloužit: Starý stroj ještě slouží.The old machine still works.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

vést: Ještě pořád vede.He is still in the lead.

vyřizování: Mám (ještě) nějaké vyřizování.I have some errands to run.

vysoko: ještě výš(e) než coeven higher than sth

záběh: Vůz je ještě v záběhu.The car is still being run in.

zamýšlet se: Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.I haven't thought about it yet.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.I've never seen anything like it in my life.

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

žít: Žijí ještě vaši rodiče?Are your parents still alive?

plenka: přen. (ještě) v plenkách vývoj ap.(still) in its infancy

add: a k tomu ještě/navíc ...added to which ...

again: ještě jednou, znovuonce again

age of consent: hovor. být ještě pod zákonembe under the age of consent

all: ještě více, o to víceall the more

backlog: ještě nevyřízené objednávkybacklog of orders

come: ještě nějakou dobufor some time to come

come up: Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.Coming up (next) ...

hope: (stále ještě) doufathold out hope

say: A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžkahovor. Says who?

strange: nevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) cobe strange to sth

unborn: (ještě) nenarozené děťátkounborn baby

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

be: Ještě jsem tady.I am still here.

can: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

choose: Ještě jsem si nevybral.I haven't chosen yet.

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

have: Ještě nepřišel.He hasn't come yet.

light: Je ještě světlo.It's still light.

luck: Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.You're in luck! There's one ticket left.

might: Je možné, že ještě nepřijeli.They might not have arrived yet.

more: Chcete ještě čaj?Some more tea?

need: Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.Freedom need not mean independence.

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

shall: jak (ještě) uvidímeas we shall see

short: Ještě jim něco chybí do deseti liber.They still fall short of ten pounds.

still: Ty jsi ještě tady?Are you still here?

what: Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.I tell you what, let's stay here another day.

whatnot: Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.He drank rum, wine, vodka and whatnot.

yet: Ještě nepřišli.They haven't come yet.