Hlavní obsah

skončit

Dokonavé sloveso

  1. expr.(dospět ke konci) endexpr.(dle plánu ap.) finishexpr.(být u konce) be overexpr.(průběh ap.) terminateexpr.(přestat) stopJeště to neskončilo.It is not over yet.Kdy to skončí?When will it stop?
  2. (dovést ke konci) co end(dokončit) finish, complete, wrap up, be through with sth, bring to an endSkončil školu.He finished the school.
  3. (dopadnout) jak end, come out(mít důsledky) resultSkončilo to remízou.It ended in a draw.
  4. (umístit se) finish(být v cíli) come (in)
  5. (špatně ap.) kdo kde end (up), finishhovor. (v nemocnici ap.) land up(nechtěně dorazit) fetch up
  6. (skoncovat) s kým/čím finish with sb, be through with sb/sthS tebou jsem skončil.I am finished with you.
  7. (přerušit činnost) s čím quit sth(ukončit) terminate sth(zanechat) abandonV práci skončil. odešelHe quit his job.

Vyskytuje se v

nezdar: end in failureskončit nezdarem

remíza: The match ended in a tie.Utkání skončilo remízou.

však: The war is over, however the disputes go on.Válka skončila, spory však pokračují.

air: go off the airskončit vysílání, přestat vysílat

finished: be finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov

inglorious: come to an inglorious endskončit neslavně

over: be overskončit co, být po čem

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

finish: Are you finished?Skončil jste?, Jste hotov?

much: The day ended much as it began.Den skončil velmi podobně, jak začal.

wooden spoon: get/take the wooden spoonskončit poslední

skončit: It is not over yet.Ještě to neskončilo.