Hlavní obsah

complete [kəmˈpliːt]

Vyskytuje se v

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

fog: be in a (complete) fogbýt (naprosto) zmaten