Hlavní obsah

deficient [dɪˈfɪʃənt]

Vyskytuje se v

nedostávat se: sb lacks, is short of sth, wants for sth, sth is deficient in sth, dochází sb is running out of sthkomu/čemu se nedostává čeho

deficient: mentally deficientmentálně postižený/zaostalý