Hlavní obsah

done [dʌn]

Související hesla

pp of do

Přídavné jméno

  • hotový, udělaný, dodělaný prácedone invyřízený, hotový unavený ap.Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníwell donedobře propečený steak

Vyskytuje se v

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

battle: do battle with sbbojovat proti komu

best: do one's best to ...udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...

bidding: do sb's biddingposlouchat koho na slovo

bird: do birdsedět, bručet ve vězení

bit: do one's bitpřispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)

business: do business with sbobchodovat, dělat obchody s kým

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

clock: do sth against the clockzávodit s časem v čem

credit: do sb creditbýt komu ke cti, dělat komu čest

damage: the damage is doneuž se stalo, už se nedá nic dělat

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

dish: do the dishesumý(va)t nádobí

do: be doing(chystat se) dělat, mít v plánu brzy

do: sth will doco bude stačit, postačí

do: I could do with sthpřišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si co

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

do: what sb/sth is doingco dělá kdo kde

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

do: don'ttvoří zápor a záporný rozkaz

do down: do sb downshazovat, srážet koho

do for: be done forbýt vyřízený osoba ap.

do in: do sb inoddělat, sejmout, odkráglovat koho zabít

do in: be done inbýt vyřízený únavou ap.

do out: done outvyvedený, udělaný jak styl pokoje ap.

do out of: do sb out ofsth hovor. (o)šidit, obrat, připravit, okrást koho o co podvodem ap.

do over: do sth overvybrat, vybílit, obrátit naruby vykrást

do over: do sb overdát nakládačku komu, zmalovat, zmlátit koho

do up: do sth upzapnout knoflíky ap.

do up: done upnaparáděný, vyšňořený člověk

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

easy: easier said than doneto se lehko řekne, (ale udělat to), ono to není jenom tak

error: (do) sth in error(udělat) co omylem

force: do sth from force of habitdělat co ze zvyku bez přemýšlení

fun: do sth for (the) fun (of it)(u)dělat co jen tak pro zábavu

fun: do sth in funudělat co z legrace nemyslet to špatně

get: get sth donedát (si) udělat co

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

good: do sb goodpomoci, prospět, udělat dobře komu

happy: be happy to do sthrád udělat co odpovědět na otázku ap.

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

have: have sth donenechat/dát si co udělat

head: do sb's head inštvát koho, jít na nervy, lézt na mozek komu

head: to do sth over sb's headdělat co bez čího vědomí

honour: do the honoursbýt oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobě, přen. zhostit se toho úkolu ap.

how: How do you do.Těší mě. při oficiálním seznamování

injustice: do sb an injustice(u)křivdit komu, spáchat na kom křivdu

justice: do justice to sb/sthdobře vystihnout, pravdivě vykreslit koho/co

justice: do justice to sb/sthučinit zadost komu/čemu, plně postihnout co

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

make: make do with sthvystačit si s čím, spokojit se s čím

matter: It doesn't matter.To nevadí.

matter: It doesn't matterTo je jedno., Na tom nesejde. při výběru z možností ap.

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mind: do not mind sthbýt jedno co komu

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

mind: have it in mind to do sthmít v úmyslu udělat co

mind: I don't mind.Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.

mind: Don't mind me.Nenechte se rušit., Jako bych tu nebyl., Mě si nevšímejte.

mind: Don't mind him.Nevšímej(te) si ho.

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nicely: be doing nicelyvést si dobře, být úspěšný

nicely: do nicelybohatě stačit, zcela postačovat

nor: nor do(es)/did sbkdo také ne, ani kdo ne záporné přitakání

nothing: nothing doingnejde/nepůjde to, nic nebude, nic/co naplat

pardon: I (do) beg your pardonOmlouvám se., Promiňte., Pardon.

prompt: be prompt to do sthbez prodlení udělat co

proud: do sb proudřádně (po)hostit, hýčkat hosta ap. koho

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

service: do sb a serviceprokázat komu službu, pomoci komu

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

spite: do sth to spite sbudělat co komu naschvál, udělat co aby koho naštval

stead: do sth in sb's steadudělat co (na)místo koho

thing: do the right thingudělat správnou věc, zachovat se správně

thing: be the done thingslušet se, být (společensky) přijatelný chování ap.

thing: do sth first thingudělat co hned (na začátku)