Hlavní obsah

well done

Vyskytuje se v

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

done: well donedobře propečený steak

hodně: hodně propečený stejk ap.well done

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

šikula: Ty jsi ale šikula!Well done you!

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

výborně: Výborně!Great!, Excellent!, pochvala též Well done!