Hlavní obsah

dare [deə]

Vyskytuje se v

shůry: gift/sent from abovedar/seslaný shůry

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

opovážit se: Opovaž se! nedělej toDon't you dare!

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

štědrý: generous giftštědrý dar

troufat si: Moc si troufá.He is too daring.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

husarský: husarský kousekdaring feat/deed, escapade, zast. derring-do, velký výkon tour de force

floral: floral tributekvětinové dary, květinová výzdoba k uctění ap.

gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

grace: say gracepomodlit se před jídlem, poděkovat za dary (boží)

leave: leaving presentdar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.

wedding: wedding presentsvatební dar

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

dar: get sth as a giftdostat co darem

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth