Hlavní obsah

dare [deə]

Podstatné jméno

  • výzva, vyzvání, sázka k nebezpečnému činu ap.for a dare, AmE on a darez hecu na základě výzvy, sázky ap.

Vyskytuje se v

donation: make a donation to sb/sthdát/poslat dar komu/čemu dobročinný

floral: floral tributekvětinové dary, květinová výzdoba k uctění ap.

gift: a gift from God, God's giftdar od Boha, boží dar

leave: leaving presentdar na odchodnou/rozloučenou při odchodu z podniku ap.

wedding: wedding presentsvatební dar

would: She wouldn't accept his gift.Nechtěla přijmout jeho dar.

dar: dostat co daremget sth as a gift

shůry: dar/seslaný shůrygift/sent from above

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

opovážit se: Opovaž se! nedělej toDon't you dare!

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

štědrý: štědrý dargenerous gift

troufat si: Moc si troufá.He is too daring.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

vyzývat: Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.Her eyes dared him to do it.

husarský: husarský kousekdaring feat/deed, escapade