Hlavní obsah

odvážit se

Dokonavé sloveso

  • udělat co dare (to) do sth(do neznáma, říct ap.) venture to do sth(riskovat) risk doing sthNeodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

Vyskytuje se v

bold: odvážit se, dovolit si učinit ap.make bold

courage: odvážit se/najít odvahu udělat cofind/muster the courage to do sth

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.