Hlavní obsah

odvážit se

Dokonavé sloveso

  • udělat co dare (to) do sth(do neznáma, říct ap.) venture to do sth(riskovat) risk doing sthNeodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

Vyskytuje se v

bold: make boldodvážit se učinit ap.

courage: find/muster the courage to do sthodvážit se/najít odvahu udělat co

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.