Hlavní obsah

defy [dɪˈfaɪ]

Sloveso-ie-

  1. defy one's age nevypadat na svůj věk vypadat mladší

Vyskytuje se v

description: defy descriptionbýt nepopsatelný

odporovat: It defied all logic.Odporovalo to veškeré logice.

popsat: It defies description.To se nedá popsat.

defy: defy descriptionbýt nepopsatelný