Hlavní obsah

resist [rɪˈzɪst]

Vyskytuje se v

arrest: práv. resisting arrestkladení odporu při zatýkání

temptation: resist the temptationodolat pokušení

pokušení: resist the temptationodolat pokušení

odolat: He resisted the temptation.Odolal pokušení.

ubránit se: resist the temptation to do sthubránit se pokušení udělat co