Hlavní obsah

resist [rɪˈzɪst]

Vyskytuje se v

arrest: práv. resisting arrestkladení odporu při zatýkání

temptation: resist the temptationodolat pokušení

pokušení: odolat pokušeníresist the temptation

odolat: Odolal pokušení.He resisted the temptation.

ubránit se: ubránit se pokušení udělat coresist the temptation to do sth