Hlavní obsah

daring [ˈdeərɪŋ]

Vyskytuje se v

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

odvážit se: I didn't dare to tell him.Neodvážil jsem se mu to říct.

opovážit se: Don't you dare!Opovaž se! nedělej to

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

troufat si: He is too daring.Moc si troufá.

vyzývat: Her eyes dared him to do it.Její oči ho vyzývaly, aby to udělal.

husarský: daring feat/deed, escapade, zast. derring-do, velký výkon tour de forcehusarský kousek

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka