Hlavní obsah

honour, AmE! honor [ˈɒnə]

Podstatné jméno

  1. čestpromise upon one's honourslíbit na svou čestgive sb one's word of honourdát komu čestné slovo
  2. vyznamenání, ocenění za zásluhy ap.
  3. form.pocta, čest něco moci udělat ap.
  4. honours vyznamenání o prospěchu u zkoušky ap.
  5. honours (degree) specializované vysokoškolské studium vyššího standardu než běžné studium daného oboruBrEčervený diplom univerzitní
  6. your honour vaše ctihodnosti, slavný soude

Vyskytuje se v

badge: badge of honourvyznamenání

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

maid: AmE maid of honor(hlavní) družička

matron: matron of honourhlavní družička vdaná žena

military: military honoursvojenské pocty při významném pohřbu

your: your honorVaše ctihodnosti soudce ap.

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceYour Honour

čest: prokázat komu tu čestdo sb the honour

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

čestný: čestný hostguest of honour

dvorní: dvorní dámalady-in-waiting, svobodná maid of honour

pocta: vzdát poctu komupay tribute/homage/honour to sb

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

pocta: Byla to pro mě pocta.I was honoured.

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

vzácný: obraz. vzácný hosthonoured guest