Hlavní obsah

honour, AmE! honor [ˈɒnə]

Vyskytuje se v

honour: honours (degree)červený diplom univerzitní

badge: badge of honourvyznamenání

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

maid: AmE maid of honor(hlavní) družička

matron: matron of honourhlavní družička vdaná žena

military: military honoursvojenské pocty při významném pohřbu

your: your honorVaše ctihodnosti soudce ap.

ctihodnost: Your HonourVaše ctihodnosti oslovení soudce

čest: do sb the honourprokázat komu tu čest

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

dvorní: lady-in-waiting, svobodná maid of honourdvorní dáma

pocta: pay tribute/homage/honour to sbvzdát poctu komu

slovo: give sb one's word (of honour)dát komu (své) (čestné) slovo

soud: Your honour ...Ctěný soude ...

věc: matter/point of honour/AmE honorvěc cti

vyznamenání: pass/graduate with distinction/BrE honoursprospět/promovat s vyznamenáním

poctít: I'm honoured to be able ...Jsem poctěn, že mohu ...

vzácný: honoured guestobraz. vzácný host