Hlavní obsah

vzácný

Přídavné jméno

  1. (drahocenný) precious(cenný) valuable(stojící za schraňování) treasurableobraz. vzácný hosthonoured guest
  2. (málo se vyskytující) rare(a nedostatkový) scarce(ne běžný) uncommonbiol. vzácný druhrare specieschem. vzácný kovrare metal
  3. (vynikající - o člověku) outstanding

Vyskytuje se v

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kovheavy/light/precious/noble/rare metal

prvek: vzácné/stopové prvkyrare/trace elements

phenomenon: rare phenomenonvzácný úkaz

rare: rare speciesvzácné druhy

rare: chem. rare metalvzácný kov

scarce: scarce resourcesvzácné zdroje

distinguished: distinguished visitorvzácná návštěva