Hlavní obsah

vzácný

Přídavné jméno

  1. (drahocenný) precious(cenný) valuable(stojící za schraňování) treasurableobraz. vzácný hosthonoured guest
  2. (málo se vyskytující) rare(a nedostatkový) scarce(ne běžný) uncommonbiol. vzácný druhrare specieschem. vzácný kovrare metal
  3. (vynikající - o člověku) outstanding

Vyskytuje se v

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kovheavy/light/precious/noble/rare metal

prvek: vzácné/stopové prvkyrare/trace elements

phenomenon: vzácný úkazrare phenomenon

rare: vzácné druhyrare species

scarce: vzácné zdrojescarce resources

distinguished: vzácná návštěvadistinguished visitor

vzácný: biol. vzácný druhrare species