Hlavní obsah

nevídaný

Vyskytuje se v

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

see: často se vídat s kýmsee a lot of sb

touch: být v kontaktu, stýkat se, vídat se s kýmbe in touch with sb