Hlavní obsah

honoured [ˈɒnəd]

Vyskytuje se v

honour: honoursvyznamenání o prospěchu u zkoušky ap.

honour: honours (degree)červený diplom univerzitní

honour: your honourvaše ctihodnosti, slavný soude

honour: in honour of sthu příležitosti, na počest čeho výročí ap.

honour: do the honoursbýt oficiálním hostitelem, mít oficiální poslání o osobě, přen. zhostit se toho úkolu ap.

badge: badge of honourvyznamenání

debt: debt of honourčestný dluh na čestné slovo

degree: BrE honours degree, AmE degree with honorsčervený diplom akademický

guard: guard of honour/AmE honorčestná stráž

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

maid: AmE maid of honor(hlavní) družička

matron: matron of honourhlavní družička vdaná žena

military: military honoursvojenské pocty při významném pohřbu

your: your honorVaše ctihodnosti soudce ap.

ctihodnost: Vaše ctihodnosti oslovení soudceYour Honour

čest: prokázat komu tu čestdo sb the honour

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

čestný: čestný hostguest of honour

dvorní: dvorní dámalady-in-waiting, svobodná maid of honour

pocta: vzdát poctu komupay tribute/homage/honour to sb

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

soud: Ctěný soude ...Your honour ...

věc: věc ctimatter/point of honour/AmE honor

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

čest: Bylo by mi ctí.I'd be honoured.

pocta: Byla to pro mě pocta.I was honoured.

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

vzácný: obraz. vzácný hosthonoured guest