Hlavní obsah

do for

Vyskytuje se v

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

vyřízený: be done forbýt vyřízený být v hrozné situaci

moct: What can I do for you?Co pro vás mohu udělat?

potřebovat: What do you need?, mohu pomoci What can I do for you?Co potřebujete?

přání: What would you like?, What can I do for you?Jaké máte přání?

přát si: Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.

živit se: What do you do for a living?Čím se živíš?