Hlavní obsah

do for

Vyskytuje se v

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

vyřízený: být vyřízený být v hrozné situacibe done for

moct: Co pro vás mohu udělat?What can I do for you?

potřebovat: Co potřebujete?What do you need?, mohu pomoci What can I do for you?

přání: Jaké máte přání?What would you like?, What can I do for you?

přát si: Co si přejete?, Přejete si? v obchodě ap.Can I help you?, jak mohu pomoci What can I do for you?, How can I help you?

živit se: Čím se živíš?What do you do for a living?