Hlavní obsah

zesílit

Vyskytuje se v

strong: make sth strongerzesílit, posílit co

volume: turn down/up the volumeztlumit/zesílit hlasitost

become: The wind became stronger.Vítr zesílil.

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.