Hlavní obsah

strong [strɒŋ]

Přídavné jménostronger , strongest

  1. silný, statný tělesně ap.make sth strongerzesílit, posílit cogrow strongersílit, zesílit se i vliv ap.
  2. pevný, odolný, solidní materiál ap.strong nervespevné nervyhave a strong stomachmít silný žaludek
  3. ostrý, důrazný slova ap., tvrdý názor ap.
  4. rozhodný krok, opatření ap.take strong action against sb/sthrázně zasáhnout proti komu/čemu
  5. přesvědčivý argument, důkaz ap.
  6. velký, vysoký šance
  7. sb's strong pointčí silná stránka
  8. ekon. strong currencysilná měna
  9. o síle kolik (mužů)200 strong groupdvousetčlenná skupina
  10. výrazný, ostrý, intenzivní vůně ap.

Vyskytuje se v

breeze: mírný/dosti čerstvý/čerstvý/silný vítr 3.-6. stupeň Beaufortovy stupnicemeteor. gentle/moderate/fresh/strong breeze

language: silná slova i vulgárnístrong language

point: čí silná stránkasb's strong point

use: používat silná slovause strong language

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

become: Vítr zesílil.The wind became stronger.

crimp: Silná měna brzdí vývoz.Strong currency is crimping exports.

criticism: Byl ostře kritizován.He came under strong criticism.

nerv: pevné nervystrong nerves

silný: přen. silnější pohlavíthe stronger sex

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

špagát: mít nervy jako špagátyhave nerves of steel/iron, have strong nerves

tvrdý: tvrdý alkoholspirits, hl. AmE (hard) liquor, strong alcohol

dioptrie: Kolik máte dioptrií?How strong are your glasses/is your prescription?

pevný: pevná vůlestrong will

prudký: prudký jedstrong/potent poison

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

velký: velký dojemstrong impression

výrazný: výrazný zápachstrong smell, typický distinctive odour

zesílit: Vítr ještě zesílil.The wind became even stronger.

posílit: Co tě nezabije, to tě posílí.Things that won't kill you will make you stronger.

servítek: nebrat si servítky říci přímo, bez obalunot pull one's punches, not mince one's words, být drsný ap. come on strong

zvon: mít srdce jako zvonhave a heart as strong as steel

strong: zesílit, posílit comake sth stronger