Hlavní obsah

jednou

Číslovka

  • o počtuonce(jedinkrát) single time(v jednom případě) one timeještě jednouonce again/moreani jednounot once, not a single timejednou za ...once a ...

Vyskytuje se v

čas: once in a whilejednou za čas

do: every single one, each and every, one and allvšichni do jednoho

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

džíny: a pair/two pairs of jeansjedny/dvoje džíny

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný

jedno: the same (thing)jedno a totéž

jednou: once again/moreještě jednou

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

dotknout se: He touched it with one finger.Dotkl se toho jedním prstem.

brdo: (all) very much the same, hovor. sameyna jedno brdo

hrob: have one foot in the gravebýt jednou nohou v hrobě

again: once againještě jednou, znovu

biannual: med. biannual examinationprohlídka jednou za půl roku

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

disposable: disposable needles(injekční) jehly na jedno použití

draught: in one draughtna jeden hlt, jedním hltem, hovor. na ex

even: an even poundpřesně jedna libra

fling: at one flingjedním vrzem, rázem, najednou

gulp: in one gulpjedním lokem/hltem

home: single-parent homeneúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičem

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

jeans: pair of jeans(jedny) džíny

much: very much the sametéměř stejný, na jedno brdo

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

once: not onceani jednou

page: page-turnerstrhující četba/kniha, kniha, která se čte jedním dechem

pair: a pair of stairsjedny schody, schodiště, přen. patro

photo: photo session(jedno) focení modelky ap.

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

preference: ekon. fraudulent preferenceupřednostnění jednoho věřitele před ostatními - insolventní firmou

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

quick: hovor. quick onejedno pivo, jedna štamprdle ap.

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shamble: be (in) a shamblesbýt jeden velký binec

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

single: single bedpostel pro jednoho

specific: gender-specific diseasenemoc příznačná pro jedno pohlaví

swing: take a swing at sbohnat se po kom, snažit se jednu vrazit komu

syringe: disposable syringestříkačka na jedno použití

throw: throw a punchdát ránu, jednu ubalit pěstí

throwaway: throwaway paper cupspapírové kelímky na jedno použití

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

toast: French toastchleba ve vajíčku, BrE toust opečený z jedné strany

wallop: with one wallopjednou ranou, jedním úderem

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

care: He doesn't care about it.Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.

condition: on one conditionpod jednou podmínkou

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

feature: The film features a Russian actor.Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.

indifferent: I'm indifferent.Je mi jedno. který si vezmu ap.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ješt zbyl.

mind: This put me in mind of something you said once.To mi připomnělo, co jsi jednou říkal.

more: once moreještě jednou, znovu, opět

piece: piece of information(jedna) informace

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

week: once a weekjednou týdně

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

all: I am all ears.Jsem jedno velké ucho. poslouchám

basket: put all one's eggs in one basketvsadit všechno na jednoho koně

blow: in one blowjednou ranou, rázem, šmahem

blue: once in a blue moonjednou za uherský rok

fine: one fine dayjednoho krásného dne někdy v budoucnu

kill: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

rob: rob Peter to pay Pauljednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu

jeden, jedna, jedno: neitherani jeden ze dvou

stone: set in stone, carved on tablets of stonepevně daný (jednou pro vždy)