Hlavní obsah

ještě

Příslovce

  1. (stále) still(v záporu a otázkách) yet(tak pozdě) as late asJeště tu knihu má.She still has the book.Ještě nepřišel.He hasn't come yet.
  2. (více) more(ve stupňování) even(znovu) (once) againCo ještě?What else?Ještě (jeden)!(One) more!, (další) Another one!Vezmi si ještě.Have some more.Tyto jsou ještě lepší.These are even better.nebo ještě lépe...or better still...

Částice

  1. (hned tento) this very(hned) rightJeště ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.
  2. hovor.(v přacích větách) onlys minulým časemještě žejust as well that, it's a good thing that

Vyskytuje se v

hůř: even/much worseještě/mnohem hůř

jednou: once again/moreještě jednou

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

lepší: even/much betterještě/mnohem lepší

větší: even biggerještě větší

vývin: be still developingbýt (ještě) ve vývinu organismus ap.

zatím: not yetzatím (ještě) ne

brzy: It's too early.Ještě je brzy.

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

dořešit: That remains to be solved.To se ještě musí dořešit.

dostat: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

konec: It isn't over yet.Ještě není konec.

malý: Our house is even smaller than yours.Náš dům je ještě menší než váš.

něco: anything else?ještě něco?

otevřít: Are you still open?Máte ještě otevřeno?

skončit: It is not over yet.Ještě to neskončilo.

sloužit: The old machine still works.Starý stroj ještě slouží.

stát: Do you still care for me?Stojíš ještě o mě?

vést: He is still in the lead.Ještě pořád vede.

vyřizování: I have some errands to run.Mám (ještě) nějaké vyřizování.

vysoko: even higher than sthještě výš(e) než co

záběh: The car is still being run in.Vůz je ještě v záběhu.

zamýšlet se: I haven't thought about it yet.Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.

zažít: I've never seen anything like it in my life.Něco takového jsem ještě nezažil.

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

žít: Are your parents still alive?Žijí ještě vaši rodiče?

plenka: (still) in its infancypřen. (ještě) v plenkách vývoj ap.

add: added to which ...a k tomu ještě/navíc ...

again: once againještě jednou, znovu

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

all: all the moreještě více, o to více

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky

come: for some time to comeještě nějakou dobu

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

hope: hold out hope(stále ještě) doufat

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

strange: be strange to sthnevyznat se kde, v čem, být nezkušený v čem/nový kde, nebýt zvyklý na co, neznat (ještě) co

unborn: unborn baby(ještě) nenarozené děťátko

while: while you still candokud (ještě) můžeš

be: I am still here.Ještě jsem tady.

can: Can I have another coffee?Mohu dostat ještě jednu kávu?

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

have: He hasn't come yet.Ještě nepřišel.

light: It's still light.Je ještě světlo.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

still: Are you still here?Ty jsi ještě tady?

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

whatnot: He drank rum, wine, vodka and whatnot.Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.

yet: They haven't come yet.Ještě nepřišli.