Hlavní obsah

making [ˈmeɪkɪŋ]

Vyskytuje se v

allowance: brát ohled(y) na co, přihlížet k čemu, vzít v úvahu co polehčující okolnosti ap.make allowances for sth

amend: odčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit kohomake amends

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

beeline: namířit si to přímo, jít rovnou k čemumake a beeline for sth

best: vytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co jemake the best of sth

big: uspět, dotáhnout to daleko, prorazitmake it big

blood: naštvat koho, zpěnit krev komu, přivést koho do varumake sb's blood boil

bolt: vzít do zaječích, vzít roha, utéctmake a bolt for it

breast: upřímně přiznat co, doznat (se) k čemumake a clean breast of sth

buck: snadno přijít k prachům, rychle vydělat/zbohatnout často nepoctivěmake a quick/fast buck

certain: ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, abymake certain (that ...)

change: rozměnit komu bankovku ap.make change

clear: dát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit comake sth clear

comeback: vrátit se na scénu, znovu přijít do módymake a comback

commitment: zavázat se k čemu, přislíbit comake a commitment to do sth

contact: navázat kontakt s kýmmake contact with sb

crawl: nahánět husí kůži, hnusit se komumake sb's skin crawl

creep: nahánět hrůzu komu, děsit kohogive sb the creeps, make sb's flesh creep

day: udělat radost komumake sb's day

demand: klást nároky na koho, zatěžovat koho časově ap., být náročný na čas, energii ap.make demands on sb

distinction: between sth and sth dělat/činit rozdíl, rozlišovat mezi čím a čímdraw/make a distinction

effort: přemoci se a, donutit se udělat comake the effort to do sth

end: (sotva) vycházet s penězi, stěží vyžítmake (both) ends meet

face: udělat obličej zašklebit se ap.make/pull a face

fool: (u)dělat hlupáka, dělat si blázny z kohomake a fool of sb

friend: spřátelit se, seznámit se, skamarádit se s kýmmake friends with sb

from: (vyrobený) z čeho z dané hmoty, látky ap.made from sth

fun: dělat si legraci z koho/čeho, posmívat se komu, zesměšňovat koho/comake fun of sb/sth, poke fun at sb/sth

fuss: (u)dělat dusno/scénu, (začít) vyvádět, rozčilovat se kvůli čemumake a fuss, kick up a fuss about sth

grade: uspět, dokázat tomake the grade

hair: nahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzoumake sb's hair stand on end

hash: zpackat, zbabrat, zmrvit comake a hash of sth

haste: spěchat, pospíchatmake haste

hay: kout železo, dokud je žhavémake hay (while the sun shines)

headway: in (doing) sth pokročit, (u)dělat pokrok(y) v čemmake headway

history: zapsat se do dějin, psát dějiny velkým činemmake history

home: Udělejte si pohodlí., Jako doma.Make yourself at home.

impression: udělat dojem, zapůsobitmake an impression

inroads: (neblaze) zasahovat do čeho, mít neblahý vliv, přen. útočit na comake inroads into/on sth

joke: zlehčovat vážnou věc, dělat si legraci z čehomake a joke of sth

light: zlehčovat co, zlehčit co, brát na lehkou váhu comake light of sth

love: milovat se s kým mít pohlavní stykmake love to sb

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

make: (u)dělat co jak, zvládnout, povést se co jakmake sth of sth

make into: sth přetvořit co v co, udělat z čeho comake sth into

make out: for sth prosazovat, obhajovat co svoje postoje, zájmy ap.make out a case

make up: (na)líčit (se), (na)malovat (se)make osf/sb up

make up to: sb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komumake it up to

making: zisky, výdělekmakings

mark: prosadit se, prorazit, dát o sobě vědětmake one's mark

matter: ještě zhoršit situacimake matters worse

mind: rozhodnout se, rozmyslet semake up one's mind

misery: dělat komu ze života peklomake sb's life a misery

molehill: dělat z komára velblouda, zveličovat tobe making a mountain out of a molehill

money: vydělávat (peníze), přijít k penězůmmake money

most: vytěžit co nejvíce z čeho, co nejlépe využít čehomake the most of sth

out of: vyrobený z čeho materiálu ap.made out of

own: spojit své jméno s čím, být spojován co s kým, přivlastnit si co osoba dílomake sth one's own

peace: (u)smířit se, uzavřít mír s kýmmake one's peace with sb

point: prokázat/dokázat/potvrdit, že má(m) pravdu kdomake/prove one's point

presence: dát o sobě vědět, upozornit na sebemake one's presence felt

run: zdrhnout(make a) run for it

scene: udělat (hysterickou) scénu, dělat scénymake a scene

sense: dávat smysl být pochopitelnýmake sense

short: udělat krátký proces, nemazat se, nepárat se s kým/čímmake short work of sb/sth

snappy: Hoď sebou!, Pohni (si)!Make it snappy!

splash: zviditelnit se, upozornit na sebe, udělat dojemmake a splash

stern: být tvrdý/nezlomný/k neudolání povahoube made of sterner stuff

sure: zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stanemake sure (that)

sweep: vyhrát všechny co zápasy ap., mít sérii vítězství v čem v turnaji ap.make a clean sweep of sth

thing: přehánět, zveličovat comake a (big) thing (out) of/about sth

tick: pohánět, motivovat koho mentálněmake sb tick

understand: dorozumět se, domluvit se řečímake osf understood

use: využít, zužitkovat comake use of sth

acquaintance: seznámit se s kým, navázat známost s kýmmake sb's acquaintance

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

cavyky: nadělat kolem čeho spoustu cavykůmake a lot of fuss about sth

čaj: uvařit čajmake some tea

činit: činit rozhodnutímake decisions

dávat: dávat smyslmake sense

dělat: dělat pokrokymake progress/headway, postupovat advance, forge ahead

dohnat: dohnat ztracený časmake up for lost time

dohoda: uzavřít dohodumake an agreement

dokázat: dokázat tozvládnout hovor. make it, do it, uspět succeed, vyhrát ap. pull it off

doma: doma dělanýhome-made

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

dotaz: položit dotazask a question, make a query

drahota: dělat drahoty s čímmake a (lot of) fuss about sth

faktura: fin. vystavit fakturuissue/řidč. make (out) an invoice

hádat: zkusit hádattry to guess, make a guess (at) sth

atentát: spáchat atentát na kohomake an attempt on sb's life, a zabít assassinate sb

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

brát: Kolik bereš měsíčně?How much do you make a month?

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

být: 3 a 2 je 53 and 2 are/is/makes/equals 5

cesta: Z cesty!Make way!

divadlo: Nedělej tady divadlo.Stop making a scene.

do: udělat díru do čehomake a hole in sth

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

domluvit se: Domluvíš se anglicky?Can you make yourself understood in English?

donutit: Byl jsem donucen to podepsat.I was made to sign it.

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

fofr: Fofrem!hned Pronto!, Now!, pospěš Make it snappy!, Hurry up!

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

accusation: obvinit koho z chyby ap.make an accusation against sb

acquisition: (něco) nakoupitmake an acquisition

advance: dělat komu návrhy sexuálnímake advances to sb

afraid: nahnat strach komu, vystrašit kohomake sb afraid

alteration: pozměnit comake (some) alterations to sth

angry: rozčílit kohomake sb angry

announcement: oznámit, že ... oficiálněmake an announcement that ...

apology: omluvit se komuform. offer/make one's apologies to sb

appointment: domluvil/dojednat si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

artist: film. maskér(ka), vizážist(k)amake-up artist

attempt: pokusit se o comake an attempt to do sth

available: najít si volno na schůzku ap.make osf available

backup: zálohovat co datavýp. make a backup copy of sth

bail: být propuštěn na kauci, dostat (se ven na) kaucimake bail

balls-up: pořádně co zmrvitBrE vulg. make a (real) balls-up of sth

believe: předstírat, hrátmake believe

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

bold: odvážit se, dovolit si učinit ap.make bold

botch: zpackat, zmrvit, zvorat, zfušovat comake a botch of sth

call: zavolat si telefonemmake a phone call

claim: vznést/uplatnit nárokmake a claim

collection: vytvořit sbírku čehomake a collection of sth

conquest: dobýt i přen.make a conquest

crack: říct vtip o čemmake a crack about sth

crazy: dohánět koho k šílenství, dožírat, (hrozně) štvát kohohovor. make/drive sb crazy

cross: udělat znamení kříže rukou ve vzduchumake the sign of the cross

deal: uzavřít dohodu s kýmmake a deal with sb