Hlavní obsah

amend [əˈmend]

Vyskytuje se v

subsequently: práv. as subsequently amendedve znění pozdějších předpisů

znění: as amended by act ...ve znění zákona ...

amend: make amendsodčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit koho