Hlavní obsah

amends [əˈmendz]

Vyskytuje se v

amend: make amendsodčinit (napáchané), vynahradit (to) komu, odškodnit koho

subsequently: práv. as subsequently amendedve znění pozdějších předpisů

znění: ve znění zákona ...as amended by act ...