Hlavní obsah

crawl [krɔːl]

Vyskytuje se v

four: crawl on all fourslézt po čtyřech

pub crawl: go/be on a pub crawljít na tah/obrážet hospody

čtyři: lézt po čtyřechcrawl on all four

koleno: lézt po kolenoucrawl on all fours

lézt: lézt po čtyřechcrawl on all fours

kraul: plavat kraul(em)(swim the) crawl

mráz: Z toho mi běhal mráz po zádech.It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.

žrát: Co tě žere?What's eating you?, slang. What crawled up your ass?