Hlavní obsah

crawl [krɔːl]

Vyskytuje se v

four: crawl on all fourslézt po čtyřech

pub crawl: go/be on a pub crawljít na tah/obrážet hospody

čtyři: crawl on all fourlézt po čtyřech

koleno: crawl on all fourslézt po kolenou

kraul: (swim the) crawlplavat kraul(em)

lézt: crawl on all fourslézt po čtyřech

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies., It sent chills/shivers down my spine.Z toho mi běhal mráz po zádech.

štvát: What's bugging you?, slang. What crawled up your ass?Co tě štve?

žrát: What's eating you?, slang. What crawled up your ass?Co tě žere?

crawl: be crawling with sb/sthhemžit se kým/čím