Hlavní obsah

make up

Vyskytuje se v

make up: make up a bedustlat k spaní

mind: make up one's mindrozhodnout se, rozmyslet se

artist: make-up artistfilm. maskér(ka), vizážist(k)a

leeway: make up the leewaydohnat zpoždění/ztrátu

make-up: make-up artistfilm. maskér(ka), vizážist(k)a

make up for: make up for the delaydohnat zpoždění

put on: put on make-upnamalovat se, našminkovat se

dohnat: make up for lost timedohnat ztracený čas

stlát: make up a bed, make the bedstlát postel

tvořit: be composed, consist, be comprised, be made up of sth, comprise sthbýt tvořen čím

malovat: make up one's facemalovat si obličej

rozhodnutý: Have you made up your mind?Už jsi rozhodnutý?

ztracený: make up for the lost timedohnat ztracený čas