Hlavní obsah

fool [fuːl]

Vyskytuje se v

April Fool: April fool!Apríl! zvolání po aprílovém žertu

act: act the fooldělat ze sebe blbce, dělat blbého

April Fool: play an April Fool's joke on sbvyvést aprílem koho

look: look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

mate: fool's matemat druhým tahem

utter: utter foolnaprostý blázen

apríl: vyvést koho aprílemplay an April Fool's joke on sb

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

skopičina: dělat skopičinyfool/horse about/around

tropit: tropit hloupostifool around

volovina: dělat volovinyfool around

znemožnit: znemožnit seostudou ap. disgrace osf, discredit osf, udělat ze sebe hlupáka make a fool of osf

nakecat: Nakecal mi, že ...He fooled me into believing that ...

namlouvat si: Nic si nenamlouvej.Don't (try to) fool yourself.

že: Byla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.