Hlavní obsah

remain [rɪˈmeɪn]

Vyskytuje se v

leave: povolení k pobytuBrE Indefinite Leave to Remain ILR

skeletal: kosterní pozůstatkyskeletal remains

static: neměnit seremain static

nameless: Přítel, kterého nebudu jmenovat ...A friend who will remain nameless ...

seat: Zůstaňte sedět dokud ...Remain seated until ...

pozůstatek: pozůstatky čehoremains, trosky ruins of sth

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

zbytek: zbytkyremains, jídla též leftovers, leavings, rozpadnutého remnants, odpadky scraps

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

zachovat: zachovat mlčeníkeep silence, remain silent

remain: zůstat potichuremain silent