Hlavní obsah

come up

Vyskytuje se v

come up: nadcházet, blížit se, chystat se cobe coming up

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to

goods: splnit očekávání, udělat, co se očekávalodeliver/come up with the goods

expectation: nenaplnit očekávánínot live/come up to expectations

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

vlézt: Něco mi do toho vlezlo.Something has come up.

come: dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.come up to sth