Hlavní obsah

jediný

Přídavné jméno

  • (jeden) (the) only (one), sole(zdůraznění) singleJediný, kdo přišel ...The only one who came ...jeden jedinýa single one, (jedinečný) one and onlyani (jeden) jediný osoba ap.not a single one

Vyskytuje se v

jeden, jedna, jedno: not a single oneani jeden (jediný)

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

only: one and onlyjediný, jedinečný, neopakovatelný unikátní

owner: sole ownerjediný vlastník

shareholder: sole shareholderjediný akcionář stoprocentní

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

jediný: a single one, jedinečný one and onlyjeden jediný