Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  • (ani jediný) no, not (...) any(ze skupiny) none (of)Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...žádný z nichnone of themvůbec žádnýnone at allvůbec žádný cono sth at allv žádném případě(zamítnutí) no way, that's out of the question, (za žádných okolností) on no account ..., in no caseŽádný strach!(Have) no fear!

Vyskytuje se v

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

zázrak: žádný zázraknothing special, hovor. no big deal

žádný: vůbec žádnýnone at all

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

legrace: Není s tebou žádná legrace.You are no fun.

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

rozdíl: V tom není žádný rozdíl.It makes no difference.

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

téměř: téměř nikdy/žádnýhardly ever/any, almost never/no

vytáčka: Žádné vytáčky!No evasions!

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

způsob: nemít žádné způsobyhave no manners

ořezávátko: nebýt žádné ořezávátko v čembe no slouch at (doing) sth

selanka: Není to žádná selanka.It is not all beer and skittles.

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about

špás: S tím nejsou žádné špásy.It's not to be trifled with.

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

easy: brát co v pohodě, nedělat žádné drama z čehobe easy about sth

hardly: téměř žádné, sotva jakéhardly any

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth

mistake: ... o tom není pochyb., ...o tom žádná., ... a basta.hovor. ... and no mistake.

no: v žádném případě, ani za nicno way

pretence: nedělat si žádné nárokymake no pretence to/of sth

sense: vůbec ne, v žádném případěin no sense

stand: mít slušnou/nemít žádnou šancistand a good/no chance

under: za žádných okolnostíunder no circumstances

unimpressed: kdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojemsb was/is unimpressed by/with sb/sth

unsurprising: (nikoho) nepřekvapovat, nebýt žádným překvapenímbe unsurprising

absolutely: Rozhodně ne., V žádném případě.Absolutely not!

ain't: Nemám (žádný) děti.I ain't got (no) kids.

any: Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.I'm not making any promises.

attention: nevěnovat žádnou pozornost čemupay no attention to sth

be: Na ulicích nejsou žádná auta.There are no cars in the streets.

bearing: To na to nemá žádný vliv.It has no bearing on this.

biggie: Není to žádná velká věc., O nic nejde.It's no biggie.

but: Kromě tebe nemám žádného přítele.I have no friend but you.

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

none: nikoho/žádný z násnone of us

rocket science: Není to žádná velká věda.It is not rocket science.

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

strength: Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.There was no strength left in me.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

big deal: nic extra, žádná sláva, žádný zázrakhovor. no big deal

walk: nebýt žádná procházka růžovým sadem, nebýt žádná legrace nic lehkéhobe no walk in the park

veškerý: veškerý žádnývůbec žádný no(ne) at all