Hlavní obsah

strength [streŋθ]

Podstatné jméno

  1. síla fyzická ap.There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.strength of willsíla vůlestrength of purposeodhodlanost, odhodlání, cílevědomost, rozhodnost
  2. of sth pevnost, tuhost, odolnost čeho materiálu ap.strength testzkouška pevnosti
  3. moc státu, armády ap.
  4. of sth intenzita čeho pocitu ap., pádnost, přesvědčivost argumentu
  5. silná stránka, přednost, kladekon. strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis S.W.O.T.analýza předností a slabin projektu, firmy ap.strengths and weaknessespřednosti a slabiny, silné a slabé stránky
  6. (početní) stav skupiny lidí
  7. mohutnost větru ap.gain strengthnabírat na síle, sílit

Vyskytuje se v

tower: tower of strengthpevná záštita, opora o člověku

impact: tech. impact strengthpevnost v nárazu

shrug: (strength) shrugskrčení ramen (se zátěží) cvik

tensile: tensile strengthpevnost v tahu

weakness: strengths and weaknessessilné a slabé stránky, přednosti a slabiny

will: strength of willsíla vůle

klad: klady a zápory čehothe pluses and minuses, silné a slabé stránky strengths and weaknesses of sth

přednost: přednosti a slabinystrengths and weaknesses, pluses and minuses, pro a proti pros and cons

síla: síla vůlestrength of will, willpower

síla: sebrat sílygather one's strength

silný: silné a slabé stránkystrengths and weaknesses, strong and weak points

stránka: čí silná stránkasb's strong point, strength, forte

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

síla: síla větrustrength of the wind, wind force

jednota: V jednotě je síla.Unity is strength.

změřit: změřit síly s kýmpit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sb