Hlavní obsah

tower [ˈtaʊə]

Vyskytuje se v

communication: communications towervysílací věž televizní ap.

diving: diving tower/platformskokanská věž

leaning: the leaning tower of Pisašikmá věž v Pise

observation: observation towervyhlídková věž, rozhledna

babylonský: babylonská věž i přeneseněTower of Babel

chladicí: chladicí věžcooling tower

letištní: letištní věž řídicíair-traffic control tower

šikmý: šikmá věž v Pisethe Leaning Tower of Pisa

věž: bibl. babylonská věžTower of Babel

věž: vyhlídková věžobservation tower

věž: let. řídící věžcontrol tower

věžový: tech. věžový jeřábtower crane

věžový: tech. věžový vodojemtank tower

vysílací: vysílací věžcommunications tower, rozhlasová ap. radio mast/tower

věž: hradní/kostelní věžcastle/church tower