Hlavní obsah

všechen, všechna, všechno, všecek, všecka, všecko, vše

Zájmeno

  1. (každý) allTo je pro dnes vše.That's all for today.nade vší pochybnostbeyond all doubt
  2. (celý) all(naprostý) absoluteve vší tichostiquietly, (tajně) secretly, (nepozorovaně) unnoticeably, (bez poprasku) without a fussvšechna čestcredit where credit's dueze všech sil, vší silouwith all one's might
  3. všechno, všecko, vše (nic nevyjímajíc) everythingvšechno, všecko, vše (celek, celé) allvšechno, všecko, vše (cokoli) anything(A) je po všem.It's all over., That was it., (už se nedá uspět) The game is up.všechno, co chcešanything you wantVšechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!všeho druhuof all kinds/sortsvšechno možnéall kinds of thingsnade vše(chno) víc než cokolimore than anything elsek tomu všemu, k dovršení všehoto top it allbýt schopný všehobe capable of anything, stop at nothing
  4. (celkem)všeho všudyaltogether, in total, (ne víc než) no more than