Hlavní obsah

směr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (linie pohybu) direction(kurz) course(nasměrování) orientationjiným/opačným směremin a different/the opposite directionKterým směrem šel?Which way did he go?směrem k čemu, kamtowards sth, (hl. o pohybu) in the direction of sth
  2. (zaměření) specialization, direction
  3. (ohled) respect, regard, wayv každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect
  4. (styl) style(hnutí) movement(škola) school(trend) trendumělecký směrartistic movement

Vyskytuje se v

hodinový: clockwisepo směru hodinových ručiček

opačný: in the opposite directionopačným směrem

přecenit: mark sth up/downpřecenit co směrem nahoru/dolů

ručička: clockwisepo směru hodinových ručiček

ukazatel: direction indicatordopr. ukazatel směru jízdy

ztratit: lose the directionztratit směr

východní: eastward, to the eastvýchodním směrem

direction: in the opposite directionopačným směrem

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

launch: launch outvydat se novým směrem, hovor. rozšoupnout se, utratit balík

sun: with the sunzleva doprava, po směru hodinových ručiček

travel: tape travelsměr čtení pásky

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

look: The building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.

way: Which way?Kudy?, Kterým směrem?

směr: towards sth, hl. o pohybu in the direction of sthsměrem k čemu, kam