Hlavní obsah

single [ˈsɪŋgəl]

Podstatné jméno

  1. hud.singl deska i píseň
  2. singles sport.dvouhra, singl zápas jeden proti jednomu
  3. odpal, kdy hráč stihne přeběhnout o jednu metu, nebo uhrání jednoho bodu v kriketusport.jednometový odpal v baseballu

Sloveso

Vyskytuje se v

single-decker: jednoposchoďový autobussingle-decker (bus)

combat: souboj, duelsingle combat

currency: jednotná měnaekon. single currency

family: neúplná rodina jen s jedním z rodičůsingle-parent family

fare: jednoduché jízdnésingle/AmE one-way fare

figure: jednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.in single/double/three figures

home: neúplná domácnost, domácnost s pouze jedním rodičemsingle-parent home

judge: samosoudcepráv. single judge

malt: jednosladová whiskysingle malt (whisky)

parent: (rodič) samoživitelsingle parent

reflex camera: jednooká/dvouoká zrcadlovkasingle-lens/twin-lens reflex camera

room: jednolůžkový pokojsingle room

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

single parent: neúplná rodina/domácnost pouze s 1 z rodičůsingle parent family

single-sex: dívčí/chlapecká školasingle-sex school

storey: jednopodlažnísingle-storey

thing: vůbec nicnot a (single) thing

track: jednokolejná traťžel. single track

baterie: páková baterie(single) lever tap, směšovací lever mixer (tap)

do: všichni do jednohoevery single one, each and every, one and all

jeden, jedna, jedno: ani jeden (jediný)not a single one

jediný: jeden jedinýa single one, jedinečný one and only

jednoduchý: jednoduchá jízdenkaBrE single ticket, AmE one-way ticket

jednolůžkový: jednolůžkový pokojsingle room

jednomístný: mat. jednomístné číslosingle digit number

jednostopý: tech. jednostopé vozidlotwo-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycle

jednotný: ekon. jednotná měnasingle currency

jednou: ani jednounot once, not a single time

jízdenka: jednoduchá jízdenka jen tamsingle/AmE one-way ticket

lístek: jednoduchý lístek jen tamsingle ticket

matka: svobodná matkasingle/unmarried mother

měna: jednotná měna v EUsingle currency

přijetí: přijetí jednotné měnyadoption of a single currency

rodina: neúplná rodina s jedním rodičemsingle/one-parent family

řádkování: jednoduché řádkovánísingle spacing

svobodný: svobodná matkasingle/unmarried mother, hl. mladá baby-mother

trať: žel. jednokolejná/dvoukolejná traťsingle/double track

účetnictví: ekon. jednoduché/podvojné účetnictvísingle-entry/double-entry bookkeeping/accounting

úplně: úplně každý kdo/coevery single, each and every sb/sth, všichni each and every one

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

slovo: Nepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

závazek: svobodný, bez závazkůsingle, no kids/ties

single: dvouhra, singl zápas jeden proti jednomusingles