Hlavní obsah

only [ˈəʊnlɪ]

Přídavné jméno

  1. the only jedinýone and onlyjediný, jedinečný, neopakovatelný unikátní
  2. only childjedináček, jediné dítě

Vyskytuje se v

act: act onsth řídit se čím, jednat podle čeho o radách ap.

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

alert: on alertve/do stavu pohotovosti/ostražitosti bojové ap.

automatic pilot: be on automatic pilotjednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnosti

average: on (an) averageprůměrně, v průměru

beat: on the beatna obchůzce policista

behalf: on sb's behalfjménem, za, jako zástupce koho

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

blast: on full blastna plné pecky, na plno, na maximální výkon hrát ap.

blather: blather (on)about sth hovor. žvanit, mlít, tlachat o čem stále dokola

board: on board sthna palubě, na palubu čeho letadla, lodi

border: border (on) sthhraničit s čím i přen., dotýkat se čeho

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

brave: put on a brave facetvářit se statečně, nedat na sobě nic znát

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

buckle on: buckle sth onpřipevnit přezkou co

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

call on, call upon: call onsb AmE vyvolat koho žáka ap.

camera: on camerav záběru, před objektivem, na kameře při filmování

card: be on the cardsbýt na spadnutí událost ap.

carry on: be carrying onabout sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemu

charm: turn on the charmsnažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavě

cheap: on the cheapco nejlevněji, za levno na úkor kvality

cheer on: cheer sb onfandit komu, povzbuzovat koho

chin: take sth on the chinpostavit se k čemu čelem, přijmout co s hlavou vztyčenou

close: be closing on sbdohánět, dostihovat koho, přibližovat se komu

come on: be coming onzačínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.

condition: on condition thatpod podmínkou, že

contrary: on the contrary(právě)/ba naopak

course: be on course for sthbýt na správné cestě k čemu vítězství ap.

cram: cram sth onnarazit si co klobouk ap.

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

cusp: on the cuspna hranici/hraně/pokraji čeho

decline: be on the declineupadat, být na sestupu, klesat

defensive: on the defensivev defenzívě, (zahnaný) v úzkých, stažený v obraně, bránící se

depend: depending on sthpodle čeho, v závislosti na čem

dole: be on the dolebýt na podpoře v nezaměstnanosti, pobírat podporu

dot: on the dotna vteřinu, (na chlup) přesně

draught: on draughttočený, čepovaný pivo

dream: Dream on!Na to zapomeň!, No to určitě! není šance

drone: drone (on)mlít, drmolit monotónně

dry: on dry landna souši, na pevnině

duty: on/off dutyve službě/mimo službu policista, lékař ap.

ear: fall on deaf earsvyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.

earth: how on earthjak proboha důraz v otázkách

easy: easy on the earnenáročný, příjemný na poslech hudba ap.

edge: on edgenervózní, napjatý, napružený

egg on: egg sb onpobízet, ponoukat, hecovat koho k čemu hl. nekalosti

ego trip: be on an ego triphladit si (své) ego, zvyšovat si sebevědomí, cítit se středem světa dokazovat si svoji důležitost

etch: be etched on sb's memorybýt vrytý do čí paměti

expound: expound (on)sth vysvětlit, vyložit, vykládat co teorii ap.

external: for external use (only)(pouze) k vnějšímu užití lék

face: on the face of the earthna celém širém světě

fall: fall onpřipadnout na kdy na určitý den

fence: sit on the fencetakticky vyčkávat, zůstávat neutrální nepřidat se k žádné straně

fire: on firev plamenech, hořící

fly: on the flybez přípravy, za chodu, automaticky dělat

foist: foist sth (up)onsb vnucovat, podsouvat, podstrkovat co komu názory ap.

foot: on footpěšky

force on, force upon: force sth onsb vnutit co komu

four: on all foursna (všech) čtyřech, na všechny čtyři nohy ap.

game: be on the gamešlapat chodník, živit se prostitucí o muži i ženě

gas: step on the gasšlápnout na plyn/to v autě

get on: be getting onstárnout, nebýt už nejmladší

getting: getting on forskoro, téměř

gleam: only a gleam in sb's eyes(zatím) jen plán čí dosud nerealizovaný

go: on the go(stále) aktivní, v pohybu, rozlítaný

go on: be going ondít se, konat se

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

gravy train: to be on the gravy trainmastit si kapsu, snadno vydělávat velké peníze, být u koryta

ground: be thin on the groundbýt jako šafránu, být k pohledání

guard: be on one's guardmít se na pozoru, být ve střehu, dávat pozor

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

hand: get one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

hand on: hand sth onto sb předat dál co komu do držení ap.

hard: be hard onsb mít tvrdý dopad pro koho, doléhat na koho negativně ovlivňovat

haunch: squat/sit (down) on one's haunchesdřepnout/sednout (si) na bobek

have: be having sb ondělat si šprťouchlata z koho, utahovat si z koho

heart: wear one's heart on one's sleevebýt co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani

heat: be on heat, be in heathárat, být v říji samice

high: high (on drugs)zfetovaný, sjetý, v rauši

account: on account of sb/sthkvůli komu/čemu, vzhledem k čemu, z důvodu čeho