Hlavní obsah

get on

Sloveso

  1. with sb hl. BrE vycházet (dobře), rozumět si s kým
  2. with sth pokračovat s čím, v čem
  3. with sth pustit se do čeho, začít s čímGet on with it!Dělej (něco)! začni pracovat ap.
  4. dařit se, vést se komu v čemHow is he getting on?Jak mu to jde?, Jak si vede?, Jak se mu daří? v práci ap.
  5. BrEprorazit, prosadit se
  6. be getting on hovor.stárnout, nebýt nejmladší
  7. for sth hovor. táhnout komu na kolik o věku
  8. nasednout na kolo, do vlaku ap.get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

Vyskytuje se v

getting: getting on forskoro, téměř

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

nerve: get on sb's nerveslézt/jít na nervy komu

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

top: get on top of sbdolehnout, sypat se na koho problémy, práce

wick: get on sb's wicklézt komu na nervy, štvát, vytáčet koho

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní

leg: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se

on: get on sthnastoupit do, nasednout do čeho vlaku, letadla ap.

phone: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

rozumět: rozumět si s kýmunderstand each other, vycházet get along, get on (well) with sb

spolu: vycházet spolu (dobře)get on well together

vycházet: vycházet s kým dobřeget on/along well with sb

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobusuget on/off the bus

nasednout: Nasedla do autobusu.She got on the bus.

nasednout: Nasedl na motorku.He got on his bike.

přistoupit: Přistoupilo deset lidí.Ten more people got on.

špatný: nastoupit do špatného vlakuget on the wrong train

vlak: nastoupit do/vystoupit z vlakuget on/get off the train

jít: jít komu na nervyget on sb's nerves, annoy sb, get up one's nose

lézt: lézt komu na nervyget on sb's nerves

nerv: jít/lézt komu na nervyget on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nerves