Hlavní obsah

get on

Vyskytuje se v

getting: getting on forskoro, téměř

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

nerve: get on sb's nerveslézt/jít na nervy komu

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

top: get on top of sbdolehnout, sypat se na koho problémy, práce

wick: get on sb's wicklézt komu na nervy, štvát, vytáčet koho

hind: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzepnout se

leg: get on one's hind legspostavit se na zadní, vzpínat se o koni, přen. rozzuřit se

on: get on sthnastoupit do, nasednout do čeho vlaku, letadla ap.

phone: get on the phonezvednout telefon a zavolat někomu

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

rozumět: understand each other, vycházet get along, get on (well) with sbrozumět si s kým

spolu: get on well togethervycházet spolu (dobře)

vycházet: get on/along well with sbvycházet s kým dobře

autobus: get on/off the busnastoupit do/vystoupit z autobusu

nasednout: She got on the bus.Nasedla do autobusu.

přistoupit: Ten more people got on.Přistoupilo deset lidí.

špatný: get on the wrong trainnastoupit do špatného vlaku

vlak: get on/get off the trainnastoupit do/vystoupit z vlaku

jít: get on sb's nerves, annoy sb, get up one's nosejít komu na nervy

lézt: get on sb's nerveslézt komu na nervy

nerv: get on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nervesjít/lézt komu na nervy

get on: be getting onstárnout, nebýt už nejmladší