Hlavní obsah

nerve [nɜːv]

Vyskytuje se v

dodat: dodat odvahu komuencourage, hearten, embolden, nerve sb

silný: strong nervessilné nervy

systém: biol. nervový/dýchací systémnerve/respiratory system

špagát: have nerves of steel/ironmít nervy jako špagáty

uzlíček: bundle of nervesuzlíček nervů

vlákno: anat. nervová/svalová vláknanerve/muscle fibres

zakončení: anat. nervové zakončenínerve ending

zrakový: optic nerveanat. zrakový nerv

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

rvát: tear sth into piecesrvát co na kusy

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

jít: get on sb's nerves, annoy sb, get up one's nosejít komu na nervy

lézt: get on sb's nerveslézt komu na nervy

nadranc: be a nervous wreckmít nervy nadranc

povolit: He snapped., zpanikařil He lost his nerve., přehnal to He overreacted.Povolily mu nervy.

tnout: přen. tnout do živéhotouch a (raw) nerve

vlas: tear one's hair, beat one's breastpřen. rvát si vlasy

železo: nerves/muscles of steelnervy/svaly (jako) ze železa

bundle: uzlíček nervů člověkbundle of nerves

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

ending: nervové zakončeníanat. nerve ending

fibre: nervové vláknobiol. nerve fibre

fray: jít komu na nervyfray sb's nerves

iron: nervy z oceliiron nerves

jangle: pocuchané nervyjangled nerves

nerve: sluchový nervanat. auditory nerve

strong: pevné nervystrong nerves

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tizzy: get in(to) a tizzyvytočit se, mít nervy, být úplně rozklepaný

nerv: nervová soustava i přen. nerves, nervous systemnervy