Hlavní obsah

nerve [nɜːv]

Vyskytuje se v

nerv: nervynervová soustava i přen. nerves, nervous system

dodat: dodat odvahu komuencourage, hearten, embolden, nerve sb

nerv: pevné nervystrong nerves

silný: silné nervystrong nerves

systém: biol. nervový/dýchací systémnerve/respiratory system

špagát: mít nervy jako špagátyhave nerves of steel/iron

uzlíček: uzlíček nervůbundle of nerves

vlákno: anat. nervová/svalová vláknanerve/muscle fibres

zakončení: anat. nervové zakončenínerve ending

zrakový: anat. zrakový nervoptic nerve

dostat: dostat strachget scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nerve

nerv: Byly to nervy.It was nerve-racking., It was a stress-fest.

zachovat: zachovat klidkeep/stay calm, hold/keep one's nerve

jít: jít komu na nervyget on sb's nerves, annoy sb, get up one's nose

lézt: lézt komu na nervyget on sb's nerves

nadranc: mít nervy nadrancbe a nervous wreck

nerv: jít/lézt komu na nervyget on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nerves

nerv: mít nervy nadrancbe a nervous wreck

povolit: Povolily mu nervy.He snapped., zpanikařil He lost his nerve., přehnal to He overreacted.

tnout: přen. tnout do živéhotouch a (raw) nerve

vlas: přen. rvát si vlasytear one's hair, beat one's breast

železo: nervy/svaly (jako) ze železanerves/muscles of steel

bundle: bundle of nervesuzlíček nervů člověk

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

ending: anat. nerve endingnervové zakončení

fibre: biol. nerve fibrenervové vlákno

fray: fray sb's nervesjít komu na nervy

iron: iron nervesnervy z oceli

jangle: jangled nervespocuchané nervy

strong: strong nervespevné nervy

tear: tear one's hairrvát si vlasy

tizzy: get in(to) a tizzyvytočit se, mít nervy, být úplně rozklepaný

rvát: rvát co na kusytear sth into pieces

rvát: To mi rve srdce.That breaks my heart.

jangle: jangle sb's nervesdrásat komu nervy